Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ponurykosiarz
1349 02d3
Reposted fromEtnigos Etnigos viasanczo sanczo
ponurykosiarz
9676 c727
ponurykosiarz
9544 dd22 500
ponurykosiarz
3424 fa3b 500
Reposted fromfeegloo feegloo
ponurykosiarz
Wystarczy, że się człowiek na moment odsłoni, pokaże choć odrobinę ludzkich uczuć, a już dostaje tą swoją wrażliwością po ryju, aż mu gwiazdki migoczą pod kopułą.
— Jens Henrik Jensen - "Mroczni ludzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaleander aleander
ponurykosiarz
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiewidkaa niewidkaa
ponurykosiarz
5299 961b 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viahugostiglitz hugostiglitz
ponurykosiarz
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viahereyes hereyes
ponurykosiarz
(...) prawdziwą przyjaźń rozpoznaje się po tym, że nadal możesz do kogoś wrócić, nawet jeśli okoliczności życiowe zupełnie się zmienią.
— Penelope Ward - "Gentleman numer 9"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
ponurykosiarz
Ale faceta poznaje się po tym, czy będzie przy Tobie, kiedy wasze dziecko będzie miało 40 stopni gorączki. Kiedy kobieta powie, że jest chora, a on będzie tuż obok. Kiedy wszystko w życiu się pierdoli, a on mówi: zaczynamy od początku.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
ponurykosiarz
1417 b350 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
ponurykosiarz
8939 96af 500
Reposted fromteijakool teijakool
ponurykosiarz
2023 db31
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viamociumpanie mociumpanie
ponurykosiarz
5471 8edb
tilt
ponurykosiarz
ponurykosiarz
2639 9eb7
Reposted fromHardcores Hardcores viapotatos potatos
ponurykosiarz
5221 d340
Reposted fromEtnigos Etnigos viansfy nsfy
ponurykosiarz
6074 4edf 500
ponurykosiarz
5142 0f87 500
Reposted fromPoorpi Poorpi viansfy nsfy
ponurykosiarz
3497 316d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl